Tuhoeläimiä on jopa tuhansia eri lajeja. Kaikki niistä eivät ole erityisen haitallisia tai vaarallisia. Pahimmassa tapauksessa tuhoeläimet voivat kuitenkin aiheuttaa suuria vahinkoja ja terveydellisiä haittoja ja vaaraa. Erityisesti tietyillä teollisuudenaloilla tuholaisista voi olla erittäin suuria rahallisia ja käytännön haittoja. Yrityksiä neuvotaan pääsääntöisesti kääntymään ammattitorjujien puoleen heti ongelman ilmetessä.

Kartoita ongelman laajuus

Kotioloissa tuholaisten toimintaa voi kokeilla pienessä mittakaavassa kotikonstein ja kaupoista saatavin tuottein ja välinen. Jos ongelma kuitenkin uusiutuu jatkuvasti tai tuholaisten määrä kasvaa torjuntayrityksistä huolimatta, on syytä kutsua ammattilaiset apuun. Lievemmissä tapauksissa ammattilaisilta voi kysyä vinkkejä ja toimintatapoja kotikäyttöön. Merkittävän ongelman kanssa ei kannata yrittää painia yksin, vaan on syytä suosiolla turvautua ammattitaitoisiin ja turvallisuuden tunteviin tuholaistorjujiin.

Ammattilaisten tuholaistentorjujien puoleen kannattaa kääntyä aina kun ongelma on merkittävä tai tuholaiset ovat ihmisille terveydellisesti haitaksi tai vaaraksi. Erityisen tärkeään asemaan ammattimainen tuholaistorjunta nousee esimerkiksi elintarviketeollisuuden alalla. EU:ssa on tarkat säännökset elintarviketeollisuutta koskien ja hygieniasta ei saa tinkiä tippaakaan. Tuholaisongelmat elintarviketeollisuudessa on otettava aina vakavasti ja asia tulee käsitellä ammattilaisten kanssa.

Ongelmallista on, että tuholaisongelmat ovat usein uusiutuvaa sorttia. Lajitoverit valtaavat reviirit entisten lähdettyä tai kuoltua, ellei ongelmalle keksitä pidempiaikaista ja pysyvää ratkaisua. Tämän vuoksi tuholaistorjunnassa jälkiseuranta on merkittävässä asemassa. Tarkoituksena on aina estää ongelman uusiutuminen. Jälkiseurannassa, erityisesti esimerkiksi elintarvikealalla, kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen, sillä tuholaisongelmat ja pienimmät tuholaiset eivät aina näyttäydy ihmissilmälle. Ammattilaiset tietävät mitä etsiä ja mistä, ja usein vaikkei itse tuholaisia näykkään, on niiden jättämiä merkkejä jäänyt ympäristöön.

Erilaisia ammattilaisten käyttämiä tuhoeläinten torjuntatapoja

  1. Ruiskutus

Myrkkyruiskutteen käyttö on varmasti yleisin hyönteisten torjuntamenetelmä. Torjunta-ainetta ruiskutetaan paikkoihin, jossa tuholaisia esiintyy. Ammattilaiset ohjeistavat myrkyllä ruiskutetun tilan turvallisessa käyttöönotossa.

  1. Syötit

Syöttien käyttö on tuttua hyönteistorjunnassa niin koti- kuin ammattikäytössä. Syötit ovat houkuttelevia ja hyönteiset joko syövät ne paikanpäällä tai kuljettavat ne pesäänsä. Tosi asiassa aie on myrkkyä, joka ajan kuluessa tappaa pesän asukit.

  1. Sumutteet

Myrkytystä sumutteen muodossa käytetään hyönteistorjunnassa. Sumutteen hengitysriskin vuoksi, on sumutteiden käyttö hyvä jättää ammattilaisille, joilla on asianmukaiset suojavälineet ja hengityssuojain.

  1. Pölytys

Hyönteisten torjuntaa varten saa myrkkyä myös pulverin muodossa. Pulveri toimii osittain myrkkysyöttien tapaan, sillä se kantautuu hyönteisten jalkojen mukana pesään. Pulverin kanssa pitää olla varovainen erityisesti jos perheessä on lapsia tai lemmikkieläimiä, sillä pulveri jää nurkkiin pyörimään eikä sumutteiden tapaan lopulta haihdu pois.

  1. Lämpökäsittely

Lämpökäsittely on myrkytystä riskittömämpää ihmisille. Tämä toimii ammattilaisten toimesta erityisesti tuotantotiloissa eikä sitä ole usein käytetty kotioloissa. Lämpötila nostetaan joko todella kuumaksi, tai todella kylmäksi, jolloin tilan tuholaishyönteiset kuolevat.

  1. Muut tavat

Tuholaisia torjutaan myös kaasuttamalla. Näiden radikaalien ja tappavien toimintamallien oheen on erityisesti viimeaikoina etsitty ympäristöystävällisiä ja ennaltaehkäisyyn perustuvia malleja ja menetelmiä. Näiden suhteen kannattaa kääntyä lajikäyttäytymisen tuntevien ammattilaisten puoleen.

Kuuntele ammattilaisia

Ammattilaiset tekevät aina ensin arvion tuholaistilanteesta ja määrittelevät tuholaislajit. Sen jälkeen valitaan parhaiten lajikkeeseen, tiloihin ja tilanteeseen sopiva torjuntamenetelmä. Hyvä ammattilainen neuvoo asiakasta tilanteen jälkikäsittelyssä ja turvallisuusohjeissa. Tuholaistorjujan työhön kuuluu myös jälkiseuranta. Kuten mainittu, viime aikoina on perehdytty entistä enemmän ennalta ehkäisevään ja sekä eettisesti että ympäristön kannalta lempeämpään torjuntaan.

Ammattilainen tekee torjuntasuunnitelman, yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan lähtökohdista tulevaisuus mielessään. Ongelmaa ei ratkaista näennäisesti nyt, vaan pyritään siihen että tuholaiseläimet asettautuisivat johonkin aivan muualle – keinolla tai toisella.